Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 21 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
28.5
13.5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
11.5
8.5
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
11
15
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
19
11
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8.5
11.5
Lojtarë: 11 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9.5
12.5
Lojtarë: 9 Rangu: 900 - 2100 3 ditë/lëvizje
6
12
Lojtarë: 22 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
23.5
20.5
Lojtarë: 17 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
21
Lojtarë: 25 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
28
22
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10.5
3.5
Lojtarë: 30 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
26.5
33.5
Lojtarë: 30 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
33
27
Lojtarë: 17 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
14.5
19.5
Lojtarë: 14 Rangu: 900 - 2300 3 ditë/lëvizje
14.5
13.5
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
12
12
Lojtarë: 20 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16
24
Lojtarë: 14 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
15
Lojtarë: 20 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
25
15
Lojtarë: 27 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
25.5
28.5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9
5
Lojtarë: 7 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
9.5
4.5
Lojtarë: 8 Rangu: 900 - 2100 3 ditë/lëvizje
8.5
7.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
0
8
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4.5
5.5