Ndeshje

2425
Pikë totale
37%
Ndeshje te fituara
#944
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 4 Rangu: < 1725 3 ditë/lëvizje 87.5% e përfunduar
2.5
4.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1799 3 ditë/lëvizje 75% e përfunduar
0.5
5.5
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 12 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
8
16
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 4 Rangu: < 1650 3 ditë/lëvizje
4
4
Lojtarë: 8 Rangu: < 2400 3 ditë/lëvizje
4.5
11.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1199 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 2 Rangu: 1401 - 1500 3 ditë/lëvizje
3
1
Lojtarë: 3 Rangu: 1201 - 1300 3 ditë/lëvizje
3
3
Lojtarë: 1 Rangu: 1301 - 1400 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1301 - 1400 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1401 - 1500 3 ditë/lëvizje
1
1