Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 4 Rangu: < 1725 3 ditë/lëvizje
2.5
5.5
Lojtarë: 12 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
8
16
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 4 Rangu: < 1650 3 ditë/lëvizje
4
4
Lojtarë: 8 Rangu: < 2400 3 ditë/lëvizje
4.5
11.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1199 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 2 Rangu: 1401 - 1500 3 ditë/lëvizje
3
1
Lojtarë: 3 Rangu: 1201 - 1300 3 ditë/lëvizje
3
3
Lojtarë: 1 Rangu: 1301 - 1400 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1301 - 1400 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1401 - 1500 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 2 Rangu: < 1199 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 21 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
14
32
Lojtarë: 1 Rangu: 1601 - 1700 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1201 - 1300 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 2 Rangu: 1701 - 1800 3 ditë/lëvizje
0
4
Lojtarë: 1 Rangu: 1501 - 1600 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1501 - 1600 3 ditë/lëvizje
0.5
1.5
Lojtarë: 42 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
60.5
23.5
Lojtarë: 9 Rangu: 1000 - 1399 3 ditë/lëvizje
9
9
Lojtarë: 11 Rangu: 1400 - 1699 3 ditë/lëvizje
10.5
11.5
Lojtarë: 31 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
33
29
Lojtarë: 27 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
23
31
Lojtarë: 34 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
35.5
32.5
Lojtarë: 47 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
25
69