4347
Pikë totale
34%
Ndeshje te fituara
#631
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 91.67% e përfunduar
16
6
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 7.14% e përfunduar
0.5
1.5
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9
9
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
2.5
13.5
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 1 ditë/lëvizje
7
9
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5.5
8.5
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
7
9
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9
11
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
1.5
10.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
6
8
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
12
8
Lojtarë: 13 Rangu: 0 - 2100 3 ditë/lëvizje
20.5
5.5