Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
17
7
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9
9
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
2.5
13.5
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 1 ditë/lëvizje
7
9
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5.5
8.5
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
7
9
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9
11
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
1.5
10.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
6
8
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
12
8
Lojtarë: 13 Rangu: 0 - 2100 3 ditë/lëvizje
20.5
5.5
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
8.5
9.5
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
7
17
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9
3
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
13
17
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5
7
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5.5
12.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
2.5
11.5
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
11
9
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3
11
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
6.5
11.5
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
11.5
12.5
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9.5
10.5
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
12.5
5.5
18
4