Ndeshje

84413
Pikë totale
60%
Ndeshje te fituara
#58
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 223 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.78% e përfunduar
258.5
186.5
Lojtarë: 58 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.14% e përfunduar
43.5
71.5
Lojtarë: 155 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.03% e përfunduar
146
161
Lojtarë: 105 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.57% e përfunduar
147
60
Lojtarë: 346 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 97.83% e përfunduar
374.5
302.5
Lojtarë: 47 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95.74% e përfunduar
52
38
Lojtarë: 208 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95.67% e përfunduar
261
137
Lojtarë: 41 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95.12% e përfunduar
59
18
Lojtarë: 101 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 94.06% e përfunduar
106
84
Lojtarë: 305 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 90.66% e përfunduar
270.5
282.5
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 96 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
126.5
65.5
Lojtarë: 55 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
39
71
Lojtarë: 194 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
252.5
135.5
Lojtarë: 77 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
82.5
71.5
Lojtarë: 14 Rangu: 1250 - 1499 2 ditë/lëvizje
10
18
Lojtarë: 9 Rangu: 1000 - 1249 2 ditë/lëvizje
4
14
Lojtarë: 9 Rangu: 1500 - 1700 2 ditë/lëvizje
2
16
Lojtarë: 111 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
87.5
134.5
Lojtarë: 100 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
127.5
72.5
Lojtarë: 224 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
346.5
101.5