Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1100 - 1800 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 2 Rangu: < 1900 7 ditë/lëvizje
3
1
Lojtarë: 2 Rangu: 1000 - 1400 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 2 Rangu: 500 - 2900 3 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 3 Rangu: 600 - 1400 3 ditë/lëvizje
4
2
Lojtarë: 1 Rangu: 700 - 1500 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
0
4