Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Wales
14
Team Finland
12
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
9.5
Team Catalonia
20.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
5
Bosnia and Herzegovina
25
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
14
Team Estonia
4
Lojtarë: 17 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
12
Team Belgium
22
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
27.5
Team Turkmenistan
4.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Lithuania
18
Team Finland
12
Lojtarë: 19 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
16.5
Team Greece
21.5
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Turkey
17.5
Team Finland
14.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Uruguay
18.5
Team Finland
11.5
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
4
Crna Gora
2
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
8.5
Vatican City
21.5
Lojtarë: 3 Rangu: > 3 3 ditë/lëvizje
Egypt Chess960
0
Team Finland
6
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Peru
6
Team Finland
0
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
18.5
Team Austria
11.5
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Ecuador
2.5
Team Finland
9.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Korea
8
Team Finland
6
Lojtarë: 17 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Korea
15
Team Finland
19
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
2.5
Team Catalonia
11.5
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
4.5
Team India
7.5
Lojtarë: 17 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Georgia
22.5
Team Finland
11.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Vatican City
11.5
Team Finland
18.5
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
10.5
Team Malaysia
21.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Nepal
3.5
Team Finland
6.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Finland
7
Team Chile
23