Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
21
7
Lojtarë: 17 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
17
17
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9.5
16.5
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
14
12
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
11.5
14.5
Lojtarë: 8 Rangu: 1500 - 1900 3 ditë/lëvizje
4
12
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
0
8
Lojtarë: 18 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
15.5
20.5
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
10.5
7.5
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9.5
10.5
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
19
7
Lojtarë: 3 Rangu: < 1650 2 ditë/lëvizje
4.5
1.5
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
14
12
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9.5
20.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5
25
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
14
4
Lojtarë: 17 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
12
22
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
27.5
4.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
18
12
Lojtarë: 19 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
16.5
21.5
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
17.5
14.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
18.5
11.5
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
4
2
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
8.5
21.5
Lojtarë: 3 Rangu: > 3 3 ditë/lëvizje
0
6