Lojtarë: 23 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 97.83% e përfunduar
22.5
22.5
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 97.5% e përfunduar
21.5
17.5
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 96.43% e përfunduar
20
7
Lojtarë: 24 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 95.83% e përfunduar
25.5
20.5
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 95% e përfunduar
14.5
4.5
Lojtarë: 28 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 94.64% e përfunduar
29
24
Lojtarë: 25 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 94% e përfunduar
29.5
17.5
Lojtarë: 21 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 90.48% e përfunduar
30.5
7.5
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 85% e përfunduar
5.5
11.5
Lojtarë: 22 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 84.09% e përfunduar
11
26
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 83.33% e përfunduar
4
6
Lojtarë: 39 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 76.92% e përfunduar
38.5
21.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 70% e përfunduar
6.5
0.5
Lojtarë: 23 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 65.22% e përfunduar
4
26
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 65% e përfunduar
2
11
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 56.25% e përfunduar
8
1
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 53.57% e përfunduar
10
5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje 37.5% e përfunduar
0
3
Lojtarë: 11 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 36.36% e përfunduar
7
1
Lojtarë: 23 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje 32.61% e përfunduar
5.5
9.5
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 21.43% e përfunduar
1
5
Lojtarë: 26 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 13.46% e përfunduar
1
6
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 12.5% e përfunduar
0
2