Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 42 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
55.5
28.5
Lojtarë: 10 Rangu: < 1900 3 ditë/lëvizje
5
15
Lojtarë: 6 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje
1
11
Lojtarë: 42 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
35
49
Lojtarë: 9 Rangu: 1600 - 1800 3 ditë/lëvizje
8
10
Lojtarë: 8 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje
7
9
Lojtarë: 5 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje
6
4
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
25.5
6.5
Lojtarë: 59 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
82.5
35.5
Lojtarë: 23 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
40
4.5
5.5
Lojtarë: 31 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
31
31
Lojtarë: 6 Rangu: 1800 - 2000 3 ditë/lëvizje
6.5
5.5
Lojtarë: 7 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje
5
9
Lojtarë: 41 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
33
49
Lojtarë: 25 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
30.5
19.5
Lojtarë: 11 Rangu: 1200 - 1400 3 ditë/lëvizje
11
11
Lojtarë: 37 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
49
25
Lojtarë: 45 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
60.5
29.5
20.5
25.5
Lojtarë: 12 Rangu: 1400 - 1600 3 ditë/lëvizje
11.5
12.5