4918
Pikë totale
31%
Ndeshje te fituara
#571
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 23 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 97.83% e përfunduar
24
21
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 96.67% e përfunduar
10.5
18.5
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 95% e përfunduar
6
13
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 82.14% e përfunduar
16
7
Lojtarë: 8 Rangu: < 1750 3 ditë/lëvizje 81.25% e përfunduar
9
4
Lojtarë: 17 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 76.47% e përfunduar
15
11
Lojtarë: 5 Rangu: < 1750 3 ditë/lëvizje 60% e përfunduar
2
4
Lojtarë: 12 Rangu: < 2100 3 ditë/lëvizje 54.17% e përfunduar
0
13
Lojtarë: 10 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje 50% e përfunduar
6.5
3.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 0% e përfunduar
0
0
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 6 Rangu: < 1700 5 ditë/lëvizje
7
5
Lojtarë: 8 Rangu: 700 - 1300 3 ditë/lëvizje
9
7
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
2.5
7.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3.5
10.5
Lojtarë: 6 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
6.5
5.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
26
4
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
18.5
11.5
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9
11
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
8
6
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3
7