329
Pikë totale
32%
Ndeshje te fituara
#1965
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 97.5% kompletuar
Team Piemonte
18
Team Toscana
21
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 96.15% kompletuar
Team Napoli-Campania
5.5
Team Piemonte
19.5
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 70.83% kompletuar
Team Piemonte
15
Team Sicilia
2
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Lazio
7.5
Team Piemonte
10.5
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Abruzzo
3
Team Piemonte
1
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
I LUMBARD
10.5
Team Piemonte
17.5
Lojtarë: 11 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Udine e FVG
14
Team Piemonte
8
Lojtarë: 24 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Emilia-Romagna
31
Team Piemonte
17
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Piemonte
3
Team Puglia
7
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Piemonte
0
Scacchisti Foggiani
8
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
The Guinness Suppers
1
Team Piemonte
9
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Veneto
5.5
Team Piemonte
4.5