Ndeshje

6330
Pikë totale
46%
Ndeshje te fituara
#523
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 28 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 96.43% e përfunduar
27.5
25.5
Lojtarë: 37 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 93.24% e përfunduar
28
41
Lojtarë: 34 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 92.65% e përfunduar
16.5
46.5
Lojtarë: 26 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 90.38% e përfunduar
21.5
25.5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 90% e përfunduar
14
4
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 87.5% e përfunduar
12
2
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 83.33% e përfunduar
10
0
Lojtarë: 40 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 23.75% e përfunduar
5.5
13.5
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16.5
15.5
Lojtarë: 36 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
28
44
Lojtarë: 17 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
24
10
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
20.5
17.5
Lojtarë: 42 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
35.5
48.5
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
25.5
4.5
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
14.5
3.5
Lojtarë: 14 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
17
11
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
11
3
Lojtarë: 11 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16
6