Lojra në vazhdim

Lojtarë: 118 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 99.58% e përfunduar
141
94
Lojtarë: 211 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.53% e përfunduar
224
196
Lojtarë: 91 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 99.45% e përfunduar
118.5
62.5
Lojtarë: 85 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.41% e përfunduar
101
68
Lojtarë: 81 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje 99.38% e përfunduar
92.5
68.5
Lojtarë: 79 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje 99.37% e përfunduar
60
97
Lojtarë: 290 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.14% e përfunduar
325.5
249.5
Lojtarë: 205 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.02% e përfunduar
309
97
Lojtarë: 199 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.99% e përfunduar
211.5
182.5
Lojtarë: 116 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.71% e përfunduar
147.5
81.5
Lojtarë: 113 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.67% e përfunduar
162.5
59.5
Lojtarë: 135 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.52% e përfunduar
135.5
129.5
Lojtarë: 132 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.48% e përfunduar
116.5
143.5
Lojtarë: 206 Rangu: 0 - 1600 3 ditë/lëvizje 98.3% e përfunduar
184
221
Lojtarë: 58 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje 98.28% e përfunduar
59.5
54.5
Lojtarë: 113 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 98.23% e përfunduar
87
135
Lojtarë: 23 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje 97.83% e përfunduar
26.5
18.5
Lojtarë: 111 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 97.75% e përfunduar
150.5
66.5
Lojtarë: 132 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 97.73% e përfunduar
120.5
138.5
Lojtarë: 146 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje 97.6% e përfunduar
159.5
124.5
Lojtarë: 120 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 96.25% e përfunduar
112
119
Lojtarë: 52 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 96.15% e përfunduar
78
22
Lojtarë: 24 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje 95.83% e përfunduar
30
16
Lojtarë: 7 Rangu: > 1900 3 ditë/lëvizje 92.86% e përfunduar
10
3
Lojtarë: 48 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje 92.71% e përfunduar
27.5
61.5