25
Pikë totale
25%
Ndeshje te fituara
#5347
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 25% e përfunduar
0
2
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
10.5
9.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9
5
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3
5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
7
3