Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
6
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10.5
9.5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9
5
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3
5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7
3