Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 75% e përfunduar
4
5
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 64.29% e përfunduar
6.5
2.5