Ndeshje

181129
Pikë totale
66%
Ndeshje te fituara
#16
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 203 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.75% e përfunduar
256.5
148.5
Lojtarë: 92 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 99.46% e përfunduar
49
134
Lojtarë: 211 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95.02% e përfunduar
219
182
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 81.25% e përfunduar
2.5
10.5
Lojtarë: 104 Rangu: < 1900 3 ditë/lëvizje 31.73% e përfunduar
24.5
41.5
Lojtarë: 33 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 16.67% e përfunduar
3
8
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 91 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
137.5
44.5
Lojtarë: 101 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
96.5
105.5
Lojtarë: 46 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
46
46
Lojtarë: 24 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
21
27
Lojtarë: 83 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
87.5
78.5
Lojtarë: 178 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
204
152
Lojtarë: 254 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
227
281
39.5
104.5
44
22
Lojtarë: 57 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
49
65