Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 91 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
137.5
44.5
Lojtarë: 101 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
96.5
105.5
Lojtarë: 46 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
46
46
Lojtarë: 24 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
21
27
Lojtarë: 83 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
87.5
78.5
Lojtarë: 178 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
204
152
Lojtarë: 254 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
227
281
39.5
104.5
44
22
Lojtarë: 57 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
49
65
Lojtarë: 113 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
98.5
127.5
Lojtarë: 163 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
178
148
Lojtarë: 57 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
90.5
23.5
Lojtarë: 128 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
144.5
111.5
Lojtarë: 87 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
118
56
Lojtarë: 35 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
30
40
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5.5
10.5
Lojtarë: 23 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje
18.5
27.5
Lojtarë: 10 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
7
13
Lojtarë: 100 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
114.5
85.5
Lojtarë: 29 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
30
28
Lojtarë: 53 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
42.5
63.5
Lojtarë: 149 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
109
189
Lojtarë: 34 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
41.5
26.5
Lojtarë: 193 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
199
187