67
Pikë totale
13%
Ndeshje te fituara
#3442
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Bulgaria
8
The Flaming Pawns
2
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 10 ditë/lëvizje
World's Best!
14
The Flaming Pawns
10
Lojtarë: 6 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
The Flaming Pawns
10
caramel chess
2
Lojtarë: 7 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
The Flaming Pawns
8
ChessGuitar
6
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
For The World
14
The Flaming Pawns
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
THE EMPERORS OF CHESS
1
The Flaming Pawns
1
Lojtarë: 7 Rangu: > 1000 3 ditë/lëvizje
The Flaming Pawns
6
SCORPIONS
8
Lojtarë: 5 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
The Flaming Pawns
4
Avril's International Team
6
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Seamex Gambit
4
The Flaming Pawns
2
Lojtarë: 4 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
The Flaming Pawns
2
For The World
6