Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 11 Rangu: < 1750 2 ditë/lëvizje
3
19
Lojtarë: 123 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
93
153
53
87
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
8.5
31.5
Lojtarë: 47 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
31.5
62.5
Lojtarë: 79 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
80
78
38
18
62.5
51.5
Lojtarë: 69 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
77.5
60.5
Lojtarë: 40 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
42
38
Lojtarë: 30 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
36.5
23.5
Lojtarë: 12 Rangu: 900 - 1400 3 ditë/lëvizje
7
17
Lojtarë: 15 Rangu: 1450 - 1750 5 ditë/lëvizje
17.5
12.5
Lojtarë: 70 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
90.5
49.5
Lojtarë: 2 Rangu: < 1600 2 ditë/lëvizje
2
2
34.5
47.5
Lojtarë: 11 Rangu: < 1900 3 ditë/lëvizje
14.5
7.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
6
4
9
3
Lojtarë: 41 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
58.5
23.5
Lojtarë: 50 Rangu: 777 - 2000 3 ditë/lëvizje
38.5
61.5
Lojtarë: 50 Rangu: 777 - 2000 3 ditë/lëvizje
39
61
19.5
30.5
Lojtarë: 30 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
33
27