Lojra në vazhdim
Lojtarë: 140 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 99.64% e përfunduar
112.5
166.5
Lojtarë: 130 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 99.62% e përfunduar
157
102
Lojtarë: 48 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje 98.96% e përfunduar
46.5
48.5
Lojtarë: 30 Rangu: 0 - 1900 3 ditë/lëvizje 98.33% e përfunduar
17.5
41.5
Lojtarë: 57 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje 98.25% e përfunduar
66.5
45.5
Lojtarë: 255 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 98.04% e përfunduar
310.5
189.5
Lojtarë: 97 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 97.94% e përfunduar
53
137
Lojtarë: 96 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje 97.92% e përfunduar
82.5
105.5
Lojtarë: 67 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 97.76% e përfunduar
71
60
Lojtarë: 135 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 97.41% e përfunduar
152
111
Lojtarë: 32 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 96.88% e përfunduar
31
31
Lojtarë: 44 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 96.59% e përfunduar
37
48
Lojtarë: 28 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje 96.43% e përfunduar
32.5
21.5
Lojtarë: 39 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje 96.15% e përfunduar
40.5
34.5
Lojtarë: 98 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 95.92% e përfunduar
104
85
Lojtarë: 243 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 95.68% e përfunduar
235.5
229.5
Lojtarë: 41 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 95.12% e përfunduar
31.5
46.5
Lojtarë: 19 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 94.74% e përfunduar
17.5
18.5
Lojtarë: 25 Rangu: 1300 - 2000 5 ditë/lëvizje 94% e përfunduar
24.5
22.5
Lojtarë: 50 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje 93% e përfunduar
55
40
Lojtarë: 14 Rangu: 100 - 2000 3 ditë/lëvizje 92.86% e përfunduar
0
26
Lojtarë: 99 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 91.41% e përfunduar
138
43
Lojtarë: 43 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 90.7% e përfunduar
59.5
18.5
Lojtarë: 34 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 88.24% e përfunduar
35
26
Lojtarë: 38 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 85.53% e përfunduar
43
22