2083
Pikë totale
47%
Ndeshje te fituara
#0
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5
7
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
9.5
6.5
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
8
0
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
4.5
1.5
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
1.5
0.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 10 Rangu: > 1250 2 ditë/lëvizje
7.5
12.5
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
0
4
Lojtarë: 2 Rangu: > 1600 5 ditë/lëvizje
2.5
1.5