598282
Pikë totale
43%
Ndeshje te fituara
#3
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 25 Rangu: > 1300 3 ditë/lëvizje 96% kompletuar
TEAM EUROPE
31.5
THE POWER OF CHESS
16.5
Lojtarë: 21 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 95.24% kompletuar
Hampovsky  Chess Club
15.5
THE POWER OF CHESS
24.5
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 21 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Bobby Fischer Group
16.5
THE POWER OF CHESS
25.5
Lojtarë: 25 Rangu: > 1300 3 ditë/lëvizje
TEAM EUROPE
26
THE POWER OF CHESS
24
Lojtarë: 2 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
Remembrance Of Things Yet To Be
2
Lojtarë: 20 Rangu: 1200 - 2100 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
17.5
TURK CHESS PLAYERS
22.5
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2000 3 ditë/lëvizje
Bobby Fischer Group
0
THE POWER OF CHESS
2
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Sharing ''hand of Maitreya'' for Peace ...
8.5
THE POWER OF CHESS
21.5
Lojtarë: 10 Rangu: 1000 - 2000 3 ditë/lëvizje
Hampovsky  Chess Club
11
THE POWER OF CHESS
9
Lojtarë: 3 Rangu: 1700 - 1800 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
3
The Wonderful Wizards Of Oz
3
Lojtarë: 4 Rangu: 1400 - 1500 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
5
The Chess Headquarters
3
Lojtarë: 1 Rangu: 1500 - 1600 3 ditë/lëvizje
THE POWER OF CHESS
2
World Chess Players
0