Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Balkan Chess Unity
1
The Worldwide Irish Dance Group
1
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Purple Rose Lounge
10
The Worldwide Irish Dance Group
4
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Chess Learners Club
8
The Worldwide Irish Dance Group
2
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Chess Lovers
12
The Worldwide Irish Dance Group
2
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
The Choice of Chess
2
The Worldwide Irish Dance Group
2
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
The Worldwide Irish Dance Group
0
Team Saint Lucia
4
Lojtarë: 4 Rangu: < 1499 3 ditë/lëvizje
Chess School
3.5
The Worldwide Irish Dance Group
4.5
Lojtarë: 2 Rangu: < 1299 3 ditë/lëvizje
Chess School
2
The Worldwide Irish Dance Group
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1300 - 1450 2 ditë/lëvizje
STILL GOT THE BLUES
2
The Worldwide Irish Dance Group
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1266 - 1466 3 ditë/lëvizje
La Belle France
1
The Worldwide Irish Dance Group
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1200 - 1350 2 ditë/lëvizje
STILL GOT THE BLUES
0
The Worldwide Irish Dance Group
2
Lojtarë: 1 Rangu: < 1299 3 ditë/lëvizje
Chess School
2
The Worldwide Irish Dance Group
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1200 2 ditë/lëvizje
STILL GOT THE BLUES
0
The Worldwide Irish Dance Group
2
Lojtarë: 1 Rangu: < 1299 3 ditë/lëvizje
Chess School
1
The Worldwide Irish Dance Group
1