28
Pikë totale
14%
Ndeshje te fituara
#5097
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 100 - 1599 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3
3
Lojtarë: 5 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
2
8
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
6.5
3.5
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
1.5
6.5
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5.5
2.5
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3
5