88
Pikë totale
28%
Ndeshje te fituara
#3131
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
The Checkmaters
Lojtarë: 1 Rangu: 2000 - 2900 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
Academy
Lojtarë: 1 Rangu: 2200 - 2900 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 2
Team Arizona 6
Lojtarë: 3 Rangu: 1000 - 2200 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 3
Master Yoda 3
Lojtarë: 1 Rangu: 2100 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 0
Quick Players 2
Lojtarë: 1 Rangu: 1900 - 2800 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 2
Team México 0
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 0
THE POWER OF CHESS 2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 0
Team Turkmenistan 2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 0
AQUARIANS 2
Lojtarë: 1 Rangu: 2200 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 0
Chess960 Players Group 2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 0
THE POWER OF CHESS 2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM 0
Shooting stars 2