2917
Pikë totale
22%
Ndeshje te fituara
#725
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 0 - 1700 1 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess" 0
Chess School 2
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess" 2
My Army 12
Lojtarë: 4 Rangu: < 1899 3 ditë/lëvizje
Chess School 4.5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess" 3.5
Lojtarë: 3 Rangu: < 1599 3 ditë/lëvizje
Chess School 5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess" 1
Lojtarë: 5 Rangu: < 1699 3 ditë/lëvizje
Chess School 9
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess" 1
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess" 2.5
My Army 7.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1899 3 ditë/lëvizje
Chess School 5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess" 3
Lojtarë: 3 Rangu: < 1999 3 ditë/lëvizje
Chess School 5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess" 1