Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 34 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
38.5
29.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7
3
Lojtarë: 4 Rangu: 1601 - 1801 3 ditë/lëvizje
3.5
4.5
Lojtarë: 32 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
38.5
25.5
Lojtarë: 20 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8
32
15
35
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
9
Lojtarë: 19 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
16
22
Lojtarë: 5 Rangu: 100 - 1199 3 ditë/lëvizje
1
9