Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 23 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
20.5
25.5
10.5
13.5
1.5
4.5
14.5
21.5
15.5
8.5
21.5
26.5
Lojtarë: 9 Rangu: 1500 - 1800 3 ditë/lëvizje
9.5
8.5
Lojtarë: 22 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
18.5
25.5
Lojtarë: 23 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
28.5
17.5
Lojtarë: 25 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
37
13
Lojtarë: 8 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
8.5
7.5
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 10 ditë/lëvizje
12.5
19.5
6
0