891
Pikë totale
60%
Ndeshje te fituara
#1357
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
The magical chess wizards!  (And witches.)
Lojtarë: ∞ Rangu: 200 - 2100 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 14 ditë/lëvizje
New York
3
WE ARE THE WORLD
3
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 7 ditë/lëvizje
NyLsel's Chess Club
6
WE ARE THE WORLD
0
Lojtarë: 2 Rangu: 0 - 1600 2 ditë/lëvizje
Group Chatters
2
WE ARE THE WORLD
2
Lojtarë: 2 Rangu: 0 - 1600 3 ditë/lëvizje
Group Chatters
0
WE ARE THE WORLD
4
Lojtarë: 10 Rangu: 500 - 2500 3 ditë/lëvizje
666
8
WE ARE THE WORLD
12
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Pleiaden
6.5
WE ARE THE WORLD
13.5
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
19
Shooting stars
7
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
7
The Upstarts
3
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
16
Drunk Chess
16
Lojtarë: 33 Rangu: 0 - 2400 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
50
Wolf Pack®
16