Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 14 ditë/lëvizje
New York
3
WE ARE THE WORLD
3
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 7 ditë/lëvizje
NyLsel's Chess Club
6
WE ARE THE WORLD
0
Lojtarë: 2 Rangu: 0 - 1600 2 ditë/lëvizje
Group Chatters
2
WE ARE THE WORLD
2
Lojtarë: 2 Rangu: 0 - 1600 3 ditë/lëvizje
Group Chatters
0
WE ARE THE WORLD
4
Lojtarë: 10 Rangu: 500 - 2500 3 ditë/lëvizje
666
8
WE ARE THE WORLD
12
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Pleiaden
6.5
WE ARE THE WORLD
13.5
Lojtarë: 13 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
19
Shooting stars
7
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
7
The Upstarts
3
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
16
Drunk Chess
16
Lojtarë: 33 Rangu: 0 - 2400 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
50
Wolf Pack®
16
Lojtarë: 15 Rangu: 1100 - 2700 3 ditë/lëvizje
PBR Knights
9.5
WE ARE THE WORLD
20.5
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 5 ditë/lëvizje
WE ARE ADMIN (Group Closed)
22
WE ARE THE WORLD
18
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 7 ditë/lëvizje
Pampanga ''Dragons''
9
WE ARE THE WORLD
15
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
17
Chessholics
3
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
5
Shalom Israel
11
Lojtarë: 3 Rangu: < 2320 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
2.5
Team Dalmatia
3.5
Lojtarë: 5 Rangu: 1300 - 1905 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
8
The Dark Knights
2
Lojtarë: 26 Rangu: < 2400 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
40.5
Wolf Pack&reg;
11.5
Lojtarë: 5 Rangu: 1200 - 1800 3 ditë/lëvizje
Ohio State Buckeyes
4.5
WE ARE THE WORLD
5.5
Lojtarë: 7 Rangu: 1400 - 2350 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
5.5
The Raven Clan
8.5
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
6
Masters In Progress
2
Lojtarë: 5 Rangu: 1000 - 2750 3 ditë/lëvizje
wWWWWwILdCHiLd!!!!!!!!
1.5
WE ARE THE WORLD
8.5
Lojtarë: 12 Rangu: < 2350 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
19
Indian Marauders and Friends
5
Lojtarë: 7 Rangu: < 1900 3 ditë/lëvizje
Worst Team in History
7
WE ARE THE WORLD
7
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
WE ARE THE WORLD
0.5
Team Dalmatia
3.5