Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
4
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
15
15
12.5
13.5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3.5
16.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1300 3 ditë/lëvizje
5
3
Lojtarë: 9 Rangu: 600 - 1500 1 ditë/lëvizje
13.5
4.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1500 1 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 14 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
14.5
13.5
Lojtarë: 11 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6.5
15.5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
7
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
15
23
Lojtarë: 2 Rangu: 1400 - 1600 2 ditë/lëvizje
0
4
Lojtarë: 7 Rangu: 500 - 1500 3 ditë/lëvizje
1.5
12.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4.5
5.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
4
Lojtarë: 5 Rangu: 900 - 1500 3 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 11 Rangu: 1 - 1800 1 ditë/lëvizje
19.5
2.5
Lojtarë: 23 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
16
30
Lojtarë: 6 Rangu: 1 - 1800 1 ditë/lëvizje
9
3
Lojtarë: 21 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
24
18
Lojtarë: 12 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
12
12
Lojtarë: 11 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
16.5
5.5
Lojtarë: 11 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
9.5
12.5