83279
Pikë totale
45%
Ndeshje te fituara
#49
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: 5+ Rangu: I hapur 1 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
5
7
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 14 Rangu: 1500 - 1800 3 ditë/lëvizje 96.43% e përfunduar
15.5
11.5
Lojtarë: 13 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje 96.15% e përfunduar
6
19
Lojtarë: 10 Rangu: > 1300 3 ditë/lëvizje 95% e përfunduar
11
8
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 95% e përfunduar
10.5
8.5
Lojtarë: 16 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 93.75% e përfunduar
10.5
19.5
Lojtarë: 8 Rangu: 1350 - 1650 3 ditë/lëvizje 93.75% e përfunduar
9
6
Lojtarë: 14 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 92.86% e përfunduar
13.5
12.5
Lojtarë: 6 Rangu: 38 - 1738 14 ditë/lëvizje 91.67% e përfunduar
5
6
Lojtarë: 30 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje 91.67% e përfunduar
28.5
26.5
Lojtarë: 6 Rangu: < 1700 3 ditë/lëvizje 91.67% e përfunduar
4
7
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 950 - 1100 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1450 - 1600 3 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 1 Rangu: 1350 - 1500 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 1 Rangu: 700 - 1450 14 ditë/lëvizje
1.5
0.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1999 14 ditë/lëvizje
1
1
Lojtarë: 9 Rangu: 631 - 1631 10 ditë/lëvizje
9.5
8.5
Lojtarë: 12 Rangu: > 1300 1 ditë/lëvizje
19
5
Lojtarë: 10 Rangu: 21 - 2112 1 ditë/lëvizje
12.5
7.5
Lojtarë: 3 Rangu: < 1600 2 ditë/lëvizje
5
1
Lojtarë: 8 Rangu: < 1600 2 ditë/lëvizje
5.5
10.5