Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 52 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
32.5
Team USA: North-Central
71.5
Lojtarë: 29 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
34.5
International Flagbearers
23.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Chess Association
17
Yugoslavian Group
13
Lojtarë: 28 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Supreme Pawns
27.5
Yugoslavian Group
28.5
Lojtarë: 20 Rangu: < 2600 5 ditë/lëvizje
BrownKnights Team Philippines
22.5
Yugoslavian Group
17.5
Lojtarë: 25 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
12
Team Romania
38
Lojtarë: 28 Rangu: 0 - 3000 3 ditë/lëvizje
Team France
35.5
Yugoslavian Group
20.5
Lojtarë: 34 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Russia
47.5
Yugoslavian Group
20.5
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
10
Team Japan
2
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
7
Team Slovenija
23
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
20
Team Austria
10
Lojtarë: 12 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
12.5
Team Denmark
11.5
Lojtarë: 15 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
21.5
Team Bulgaria /Съединението прави силата/
8.5
Lojtarë: 24 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Slovakia
26
Yugoslavian Group
22
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 7 ditë/lëvizje
International Flagbearers
7.5
Yugoslavian Group
12.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
Team Spain
3
Yugoslavian Group
5
Lojtarë: 25 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
21.5
Red Army
28.5
Lojtarë: 29 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
The Best
24
Yugoslavian Group
34
Lojtarë: 40 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
American Group
37
Yugoslavian Group
43
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
The 2K Club!!
12
Yugoslavian Group
2
Lojtarë: 24 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Yugoslavian Group
23
Unity group
25
Lojtarë: 35 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Romania
42
Yugoslavian Group
28
Lojtarë: 9 Rangu: < 2000 5 ditë/lëvizje
San Miguel Knights
7.5
Yugoslavian Group
10.5
Lojtarë: 20 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
We Chat Global
21
Yugoslavian Group
19
Lojtarë: 36 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team England
49
Yugoslavian Group
23