Ndeshje

5821
Pikë totale
61%
Ndeshje te fituara
#625
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 40% e përfunduar
3
1
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
10.5
3.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
12
4
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
17
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8.5
23.5
Lojtarë: 17 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
20.5
13.5
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
22.5
9.5
5.5
26.5
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
18.5
11.5