Lojtarë Rezultat Saktësi Lëvizjet Data
3 min
Marfol (1797)
0
1
Analizë 18 5 maj 2013
3 min
Scaba (1875)
1
0
Analizë 46 5 maj 2013
3 min
1
0
Analizë 41 5 maj 2013
3 min
1
0
Analizë 28 5 maj 2013
5 min
0
1
Analizë 42 5 maj 2013
5 min
1
0
Analizë 27 5 maj 2013
5 min
½
½
Analizë 34 5 maj 2013
5 min
1
0
Analizë 18 5 maj 2013
5 min
0
1
Analizë 13 5 maj 2013
3 min
0
1
Analizë 50 5 maj 2013
3 min
1
0
Analizë 32 5 maj 2013
3 min
1
0
Analizë 33 5 maj 2013
3 min
1
0
Analizë 54 5 maj 2013
3 min
0
1
Analizë 14 5 maj 2013
3 min
1
0
Analizë 18 5 maj 2013
3 min
0
1
1 5 maj 2013
3 min
1
0
Analizë 32 5 maj 2013
3 min
0
1
Analizë 34 5 maj 2013
3 min
0
1
Analizë 31 5 maj 2013
3 min
1
0
Analizë 37 5 maj 2013
3 min
1
0
Analizë 21 26 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 45 26 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 25 26 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 31 26 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 29 26 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 38 26 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 23 20 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 20 20 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 35 20 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 9 20 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 9 20 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 34 20 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 27 20 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 26 20 shk 2013
3 min
Ljusa (2107)
1
0
Analizë 35 20 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 48 20 shk 2013
3 min
1
0
2 12 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 18 8 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 17 8 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 21 8 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 24 8 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 19 8 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 27 8 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 38 8 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 39 8 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 52 8 shk 2013
3 min
½
½
Analizë 54 8 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 17 8 shk 2013
3 min
1
0
Analizë 36 8 shk 2013
3 min
0
1
Analizë 35 8 shk 2013
Arkiva e lojrave