Lojtarë Rezultat Saktësi Lëvizjet Data
10 min
0
1
Analizë 29 18 mar 2013
10 min
Vyktor (933)
tipus (993)
0
1
Analizë 14 11 shk 2010
Arkiva e lojrave