Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
206 / 235 / 54
41.6% 47.5% 10.9%
42% 12588
#2
2 / 2 / 9
15.4% 15.4% 69.2%
15% 42
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0