Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
3 / 1 / 0
75% 25% 0%
75% 15