Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
32 / 59 / 18
29.4% 54.1% 16.5%
29% 1504
#2
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 5