Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
1 / 0 / 1
50% 0% 50%
50% 7