Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
20 / 40 / 9
29% 58% 13%
29% 201