Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
103 / 70 / 11
56% 38% 6%
56% 5402
#2
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 10
#3
0 / 0 / 1
0% 0% 100%
0% 10