Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
158 / 182 / 20
43.9% 50.6% 5.6%
44% 8563
#2
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 5