Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
149 / 180 / 19
42.8% 51.7% 5.5%
43% 8231
#2
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 5