Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
19 / 89 / 17
15.2% 71.2% 13.6%
15% 477