Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
6 / 2 / 2
60% 20% 20%
60% 169
#2
6 / 10 / 3
31.6% 52.6% 15.8%
32% 163