Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
1 / 2 / 1
25% 50% 25%
25% 19
#2
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0