Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
2 / 5 / 3
20% 50% 30%
20% 52